Home

Het Morphy MRA is een nieuw type beugel dat door ons precies op maat wordt gemaakt m.b.v. geavanceerde 3D technologie om snurken en slaapapneu te behandelen.

Morphy MRA

 

Snurken en slaapapneu zijn nauw met elkaar verbonden. Beide ontstaan door een vernauwing van de bovenste luchtweg veroorzaakt door de tong die de luchtweg deels afsluit (snurken) en soms volledig. In het laatste geval spreekt men van een Obstructief Slaap Apneu Syndroom, afgekort OSAS.

website logo

Het Mandibulair (onderkaak) Repositie (verplaatsing) Apparaat  (MRA) zorgt ervoor dat in liggende houding tijdens het slapen de onderkaak iets naar voren wordt geduwd (plaatje C). Omdat de tong aan de onderkaak vastzit, zakt de tong minder makkelijk in de keel. Achter in de keelholte blijft op deze manier meer ruimte omdat de luchtweg niet meer geblokkeerd kan worden door de tong.

Zie voor meer informatie over snurken en slaapapneu de sites van de Apneuvereniging en KNO artsen.

” Het Morphy MRA is mij goed bevallen! ”  Jos van Beers, MRA specialist Apneuvereniging

© 2024